First blog post.

First blog post.

Välkommen till Eltras första blogginlägg. Här skrivs det det om utveckling, eventuella milstolpar nådda och uppdateringar vi vill få ut.

Uppdateringar under dagen kommer komma för att fylla på flödet.

Test picture test picture

 


1 comment

  • Karl Inde

    Kommentarfältet funkar.


Leave a comment